Geheugen

Het collectief geheugen van de Reinwardt Academie, vanaf het allereerste moment in 1976 tot en met gister. Z'on collectief geheugen bestaat niet alleen uit herinneringen (verhalen), maar ook uit opgedane kennis en gevormde meningen(artikelen). Lees hier inhoudelijke stukken, sterke betogen en kritische commentaren van docenten, professionals, alumni en studenten.

Lees hier de verhalen over de Reinwardt Academie of schrijf zelf een verhaal. Herinneringen aan excursies, docenten en studiegenoten, stages en projecten. Bekijk ook de foto’s of voeg foto’s aan de verhalen toe.

Heb je zelf een geschreven stuk dat het verdient om gelezen te worden of een sterk opstel dat een ereplaatsje op de website verdient? Voeg je artikel/herinnering toe en verbreed de kennis van de Reinwardt Community.