twee stageprojecten Bijbels Museum

Het Bijbels Museum werkt in 2018-2019 aan het project Toekomst Collecties Bijbels Museum. Twee deelcollecties, Moderne Kunst en Kunstnijverheid, moeten voor dit project worden geïnventariseerd en beschreven en de herkomst van de objecten moet worden achterhaald . Daarnaast is het nodig om volgens de systematiek van de Museale Weegschaal van het RCE een waardering voor deze collecties en objecten vast te stellen.
Trap.jpg

Stageprojecten voor twee 4e jaars studenten van de Reinwardt Academie

Het Bijbels Museum werkt in 2018-2019 aan het project Toekomst Collecties Bijbels Museum. Twee deelcollecties, Moderne Kunst en Kunstnijverheid, moeten voor dit project worden geïnventariseerd en beschreven en de herkomst van de objecten moet worden achterhaald . Daarnaast is het nodig om volgens de systematiek van de Museale Weegschaal van het RCE een waardering voor deze collecties en objecten vast te stellen.

We zoeken twee energieke stagiaires (4e jaars Reinwardt) met affiniteit met collectiebeleid voor de periode vanaf september 2018, die ieder één deelcollectie ter hand zal nemen. Over de waardering van de individuele objecten uit de deelcollectie adviseren de stagiaires aan een expertgroep met professionals uit de wereld van het religieus erfgoed. We bieden veel zelfstandigheid en vragen zelfwerkzaamheid. De stagiaires hebben ieder hun eigen project, maar kunnen samen optrekken en sparren, omdat hun onderzoek gelijk op loopt. De stagiaires maken deel uit van het compacte team van het Bijbels Museum, en wonen ook de tweewekelijkse teamvergaderingen bij. Daarin worden lopende zaken op het gebied van collectie, programma en marketing besproken. Het Bijbels Museum biedt een stagevergoeding.

De twee projecten zijn onderdeel van het project Toekomst Collecties Bijbels Museum, waarin alle deelcollecties van het Bijbels Museum worden gewaardeerd. De stageprojecten zijn onderdeel van een groter geheel en leveren een substantiële bijdrage aan het project.  De begeleiding wordt verzorgd door de conservatorvan het Bijbels Museum.

Heb je interesse? Laat het ons voor 25 mei weten. Stuur je motivatie en CV naar conservator Hermine Pool: h.pool@bijbelsmuseum.nl


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie