AP Lecture: 'Op zoek naar samenspel - meerstemmigheid in musea'

Locatie

Allard Pierson Museum
Oude Turfmarkt 127 , 1012 GC Amsterdam

Veertiende Allard Pierson Lecture door Steven ten Thije

Het Allard Pierson Museum en de Masteropleidingen Museum Studies en Heritage & Memory Studies van de Universiteit van Amsterdam organiseren op vrijdag 25 mei de veertiende Allard Pierson Lecture. Deze lezing wordt door Steven ten Thije, conservator van het Van Abbemuseum, gehouden. Aansluitend vindt een debat plaats met Marlous Willemsen (Imagine IC), Stijn Schoonderwoerd (Wereldculturen) en Lennart Booij (lid Raad van Cultuur).

Op zoek naar samenspel - meerstemmigheid in musea - de veertiende Allard Pierson Lecture door Steven ten Thije

Onlangs publiceerde de Raad voor Cultuur een advies over de museumsector: In wankel evenwicht. Nog nooit zijn er zoveel museumbezoeken geteld als afgelopen jaar, tegelijkertijd worstelen vooral kleinere musea met tekorten op hun begroting. De Raad wijst in zijn advies op dit spanningsveld en de bijzondere uitdaging die dit met zich meebrengt. Het is verleidelijk alle aandacht uit te laten gaan naar meer bezoekers om de tekorten op te vangen, maar daarmee zien we misschien iets veel belangrijkers over het hoofd: het huidige grote museumpubliek is niet representatief voor de bevolkingssamenstelling van Nederland. Om dit te veranderen moeten musea in Nederland zich niet langer richten op een homogene identiteit of cultuur. Hoe houden musea het hoofd boven water terwijl ze tegelijkertijd een bredere groep mensen proberen te bereiken met hun programma en activiteiten? Dat is de uitdaging waar de musea voor staan. Hoe kunnen musea erfgoed op een inspirerende manier voor een divers publiek presenteren, en hoe ontwikkelt het museum zich tot een instelling die deze meerstemmigheid ruimte geeft en ondersteunt? Deze vragen staan centraal in de veertiende Allard Pierson Lecture, waarbij zowel de achtergrond van de huidige situatie als mogelijke oplossingsrichtingen aan bod komen.

Steven ten Thije studeerde kunstgeschiedenis en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is conservator bij het Van Abbemuseum en projectleider van het project The Uses of Art – on the legacy of 1848 and 1989, ontwikkeld door de Europese museumconfereratie L'Internationale. Steven is auteur van het essay Het geëmancipeerde museum (2016).  

Allard Pierson Lecture

De Allard Pierson Lectures hebben tot doel de aandacht te vestigen op actualiteiten in het academisch discours van Museum- en Erfgoedstudies. Eerdere lezingen werden gegeven door Edward van Voolen, Sebastiano Tusa, Christopher Brown, Peter Greenaway, Arthur McGregor, Krzystof Pomian, Esther Jansma, Ad de Jong, Robert Lunsingh Scheurleer en Cecilia Hurley. Vanwege het Nederlandse onderwerp en aansluitend debat wordt de lezing bij uitzondering in het Nederlands gehouden.


Programma

15.00 uur: Ontvangst
15.15 uur: Lezing door Steven ten Thije
16.00 uur: Debat onder leiding van Mirjam Hoijtink
Aansluitend: Borrel in het Museumcafé

De Allard Pierson Lecture vindt plaats in de Nina van Leerzaal van het Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127.

Aanmelden via Link


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie