Vierdejaars-stage Erfgoed-Educatie-Tools Stadsmuseum Zoetermeer

Stadsmuseum Zoetermeer ontwikkelt al jaren erfgoedlessen. Deze expertise wil het museum inzetten voor een ‘hoger doel’: hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in het (Zoetermeerse) Basisonderwijs meer aandacht komt voor erfgoed? Dat doel denken wij o.a. te bereiken door al tijdens de opleiding tot leerkracht het enthousiasme voor erfgoed op te wekken en door concrete tools te bieden voor hoe je met erfgoed in de klas aan de slag kunt.
Wij zoeken een enthousiaste en energieke stagiair (4e jaars Reinwardt) met een hart voor erfgoed-educatie die ons daarbij kan helpen. De stage kan ingaan vanaf september 2018. We bieden veel zelfstandigheid en vragen zelfwerkzaamheid. De stagiair maakt deel uit van het kleine team van het Stadsmuseum en doet ook praktische ervaring op in de museumeducatie en de algemene museumroutines. De begeleiding wordt verzorgd door de museumdocent en de conservator van het Stadsmuseum.

Achtergrond
Stadsmuseum Zoetermeer is vanaf 2013 lokale partner van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Het museum heeft als erfgoed-expert met en voor de scholen in Zoetermeer de doorgaande leerlijn Erfgoed ontwikkeld voor groep 1 tot en met 8 met museumlessen in de klas en in het museum.   

In de tweede vierjarige periode (2016-2020) van CmK is vanuit de overheid de aandacht meer gericht op ondersteuning en deskundigheidsbevordering van leerkrachten in het Primair Onderwijs. Wij denken echter dat er al op de opleiding tot leerkracht (PABO) meer aandacht voor erfgoedonderwijs moet zijn.

Tijdens deze stage draag je bij aan de vergroting van bewustzijn, kennis en vaardigheden van deze studenten ten behoeve van erfgoed-educatie in het Primair Onderwijs. 

De stage-opdracht bestaat uit drie delen:

  1. Oriëntatie en onderzoeksfase

Je onderzoekt in welke mate PABO-studenten les krijgen over erfgoed. Je inventariseert de behoeftes aan kennis van en over erfgoed. Je brengt de beoogde kwaliteiten in beeld. 

  1. Advies- en ontwerpfase

Op basis van de uitkomsten schrijf en ontwerp je een duurzaam product. Je adviseert welke vorm dit product zal krijgen (bijvoorbeeld een - digitale - lesbrief met instructies en inspirerende voorbeelden, een training of cursus of iets heel anders).

  1. Uitwerkingsfase

In de uitwerkingsfase ontwerp je samen met het museum dit product; je test het product uit, evalueert de pilotfase en verwerkt de uitkomsten in een definitief product dat daadwerkelijk ingezet kan worden ter ondersteuning van PABO-studenten.

Heb je interesse? Laat het ons voor 25 juni weten. Stuur je motivatie en CV naar conservator Marjonne Kube - van Dijk mvandijk@stadsmuseumzoetermeer.nl

Stadsmuseum Zoetermeer is in transitie. Begin 2019 verhuizen wij naar een nieuwe locatie. Op onze website: www.stadsmuseumzoetermeer.nl kun je informatie vinden over het nieuwe museum en de museumeducatie.