Publicatie jubileumeditie Week van het lege gebouw

Van 24 t/m 28 mei vindt de zesde editie van de Week van het Lege Gebouw plaats, een experimenteel initiatief waarin studenten uit verschillende vakgebieden op locatie vernieuwende herbestemmingsplannen maken. Ter ere van het eerste lustrum van de Week verschijnt op 28 mei het boek Future proof!

Bij de start van de eerste Week van het Lege Gebouw in 2013 bevond Nederland zich op het dieptepunt van de economische crisis. Zo stond ongeveer 15 procent – zo’n 8.000.000 m² – van de kantoren leeg. Het hoge aantal leegstaande vierkante meters stelde gemeenten door het hele land voor een interessante opgave. Een opgave die uitermate geschikt bleek voor een experimenteel onderwijsinitiatief zoals de Week van het Lege Gebouw.

In Future proof! worden de lessen van de afgelopen vijf jaar geplaatst in de actuele herbestemmingspraktijk. Verschillende auteurs beschrijven de dynamiek voor, tijdens en na de crisis in de vastgoedsector en de impact daarvan op onze omgang met leegstaand erfgoed en op de positie van betrokken professionals. Andere auteurs reflecteren op de vorming van een interdisciplinair vak en de wijze waarop onderwijsinstellingen hierop inspelen. Het is een bundeling van uiteenlopende observaties van onconventionele scenario’s voor herbestemming in Nederland.

Bestellen via Uitgeverij Matrijs: link.

 


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie