Uitwerking Digitaliseringsplan Stadhuismuseum Zierikzee

Het Stadhuismuseum Zierikzee beheert een collectie van meer dan 8000 objecten. Deze objecten vertellen samen het verhaal van monumentenstad Zierikzee en haar omgeving.
In het Digitaliseringsplan Stadhuismuseum Zierikzee 2018-2019 wordt de huidige stand van zaken omtrent digitalisering in het museum beschreven en worden verschillende verbeterpunten en belangrijke vraagstukken benoemd. Het vervolgtraject, naar aanleiding van dit plan, bestaat uit het uitvoeren van die verbeterpunten en het beantwoorden van de vragen omtrent de digitalisering van de collectie. Hierbij moet rekening worden gehouden met de omvang van het museum; het gaat om een lokaal/ regionaal museum en het digitaliseringsniveau zou daarop aan moeten sluiten.

Doelen: Om de voorbereidingen te kunnen treffen die het mogelijk maken om vanaf 2020 op de gewenste manier te voorzien in de in- en externe digitale informatievoorziening, zijn antwoorden op de volgende vragen nodig: 

 1. Voor welke doelgroep(en) is de digitale collectie-informatie?
 2. Wat zijn de gebruiksdoelen van de digitale collectie-informatie?
 3. Welke vraag is er vanuit het publiek naar online collectie-informatie?
 4. Welke gebruiksmogelijkheden zijn er voor de online collectie-informatie?
 5. Hoe wil het museum de collectie online kunnen delen? Door middel van een connectie met AdLib, of via een ander systeem?
 6. Welke collectie-informatie wil het museum online delen? Wordt hierbij gebruik gemaakt van de 15 standaardvelden van Dublin Core, van SPECTRUM of van een eigen selectie?
 7. Hoe worden afbeeldingen gedeeld? Zullen ze vrij toegankelijk zijn, bijvoorbeeld via de Creative Commons licentie?
 8. Hoe wordt de collectie-informatie op verschillende schermen bruikbaar gemaakt?
 9. Mogen gebruikers zelf online informatie toevoegen over objecten of onderwerpen, bijvoorbeeld via tags of beschrijvingen?
 10. Wil het museum met andere websites samenwerken, en zo ja, hoe?
 11. Hoe vaak zullen er updates plaatsvinden in de database, en hoe vaak worden die online verwerkt?
 12. Is meertaligheid van de online aanwezigheid belangrijk, en zo ja, welke talen zijn het belangrijkst?

Methodes

De methodes die gebruikt moeten worden voor het beantwoorden van bovenstaande vragen zijn:

 • Analyse van de actuele stand van digitalisering in vergelijkbare musea met bijzondere aandacht voor goede voorbeelden en al geleerde lessen
 • Onderzoek onder (voorziene) gebruikers van online collectiegegevens en analyse van de verzamelde gegevens
 • Onderzoek naar de verschillende opties voor online publicatie van collectie-informatie en advies over de meest efficiënte mogelijkheid
 • Onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerking met andere erfgoedinstellingen

Verwachte uitkomst: Het resultaat van dit onderzoek zal een overzicht zijn van de verschillende opties met betrekking tot het digitaal ontsluiten van de museumcollectie en een advies over de efficiëntste en meest haalbare optie voor het Stadhuismuseum. Het benoemen van periodedoelen en een duidelijke fasering door middel van een stappenplan zijn daarbij gewenst. Het is een inventarisatie van de benodigde voorbereidingen om vanaf 2020 op de gewenste manier te voorzien in de in- en externe digitale informatievoorziening.

Benodigde achtergrond(kennis): Digitalisatie, collectiebeheer, publieksonderzoek

Wat bieden wij: Het Stadhuismuseum Zierikzee vertelt het verhaal van monumentenstad Zierikzee en haar omgeving en dankt zijn naam aan het gebouw waarin het is gehuisvest: het voormalige stadhuis van Zierikzee. Het museum heeft 11 medewerkers en een grote groep vrijwilligers. Als stagevergoeding bieden wij € 450,- per volledig afgerond project van circa drie maanden fulltime [36 uur/week].

Is het project heel veel meer arbeidsintensief dan drie maanden fulltime en op voldoende niveau uitgevoerd, dan kunnen we praten over een hogere vergoeding. Wanneer reiskostenvergoeding noodzakelijk is vanwege het ontbreken van een OV-studentenkaart valt daar over te praten. Kandidaten met een OV kaart genieten de voorkeur.

0 reacties

Plaats een reactie