Het inclusieve museum: ontsluiting voor nieuwe publieksgroepen (afstudeerstage)

Het Zeeuws maritiem muZEEum is een middelgroot museum in Vlissingen. De collectie bestaat o.a. uit belangrijke Michiel de Ruyterobjecten en het museum beschikt over één van de grootste collecties onderwaterarcheologie in NL (o.a. objecten uit de 'Rooswijk').
Het muZEEum is zich aan het herpositioneren en werkt aan een nieuwe presentatie.

Een belangrijk doel is het beter ontsluiten van depots en collectie voor nieuwe publieksgroepen (dementerenden, jongeren e.a.) en betere educatieve ontsluiting. Hoe kunnen we daarmee meer bezoekers trekken? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe zouden we nieuwe mogelijkheden kunnen ontwikkelen? Dit zouden onderzoeksvragen kunnen zijn voor een uitdagende en leerzame afstudeerstage bij het muZEEum.

De visie van het muZEEum gaat uit van de strategische ligging aan zee; allesbepalend voor de roemruchte geschiedenis van Vlissingen en Zeeland. Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om verschillende generaties hiermee te inspireren en verbinden. Wij doen dit door onze collecties te tonen in een markant gebouw op een unieke locatie. Heden en verleden zijn hierin overal terug te vinden. Onze ambitie is om ons verhaal nog beter aan meer mensen te kunnen vertellen.

De belangrijkste beleidswijziging is dat het muZEEum zich gaat toeleggen op haar kernwaardes. Wij willen streven naar een maximaal toegankelijke collectie: het muZEEum beheert de grootste maritieme collectie van Zeeland, met Michiel de Ruyter en onderwaterarcheologie als speerpunten. De collectie moet niet alleen beter toegankelijker worden gemaakt door digitalisering en online presentaties, maar ook door presentatie buiten het muZEEum. Daarnaast willen wij de collectie versterken door uitwisseling met en bruiklenen van (inter)nationale (maritieme) musea.

We zijn nadrukkelijk educatiegericht: het muZEEum ziet haar educatieve rol als één van de belangrijkste taken. Haar educatieprogramma verandert van aanbodgericht naar vraaggestuurd en gaat nauw aansluiten bij de leerlijnen van basisscholen tot hoger onderwijs. Het educatieve element zal ook terug te zien zijn voor de ‘gewone’ bezoekers.

Belangrijk is daarbij onsluiting van collectie en depots voor bezoekersgroepen die voor het muZEEum minder voor de hand liggen: bijvoorbeeld jongeren, dementerenden en andere groepen met specifieke interesses. Ook willen we de mogelijkheden van digitale ontsluiting verder met je onderzoeken om deze maximaal benutten.

In samen uit te werken stageopdracht zou educatieve ontsluiting voor (nieuwe) bezoekersgroepen centraal staan in de onderzoekvragen.

Vlissingen is goed bereikbaar met de auto of openbaar vervoer. Het muZEEum wil graag bemiddelen voor logeeradressen/tijdelijk onderdak voor studenten. 

We nodigen je graag uit om bij ons op gesprek te komen. www.muzeeum.nl

Informatie en contact: p.verbeeck@muzeeum.nl

 


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie