Afstudeerproject Collectie- en uitvoeringsplan Erfgoed Vlaardingen

Vlaardingen zoekt een creatieve en vasthoudende bijna-professional voor een onderzoeksstage bij het team Kunst, Cultuur en Erfgoed (KCE).
Voor het team KCE bieden we een stageplaats om je opleiding af te maken. Je stageopdracht is om samen met enkele teamleden een collectie- en uitvoeringsplan te schrijven. Jij neemt hierin het voortouw.

Vlaardingen zoekt een creatieve en vasthoudende bijna-professional voor een onderzoeksstage bij het team Kunst, Cultuur en Erfgoed (KCE).

 

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas. Bij de gemeente Vlaardingen staan de deuren en ramen wijd open. Samen met de inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef.

 

Wij zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we en we zien je het liefst zo veel mogelijk met Vlaardingers actief voor onze stad. Samen werken we aan beloofde resultaten met ruimte om te leren en een gevoel van trots.

 

Voor het team KCE bieden we een stageplaats om je opleiding af te maken. Je stageopdracht is om samen met enkele teamleden een collectie- en uitvoeringsplan te schrijven. Jij neemt hierin het voortouw.

Het gaat daarbij om een breed veld van voorwerpen, objecten, archieven, beeldmateriaal en verhalen. Wij willen graag een actief acquisitiebeleid ontwikkelen. Zowel voor de archeologische vindplaatsen, archeologische- en cultuurhistorische elementen, monumentale gebouwen, digitale informatieobjecten en het immateriële erfgoed. Een belangrijk onderdeel van het collectieplan is het uitvoeren van een hotspotanalyse. Aan het eind van jouw stage ligt er een concreet collectie- en uitvoeringsplan met onder andere een belangrijke link naar particuliere- en digitale archiefvormers.

 

We bieden je een plezierige flexwerkomgeving op onze locaties stadskantoor, bouwhistorisch- en archeologisch depot en het stadsarchief in het oude gemeentehuis van Vlaardinger-Ambacht. Naast een vast aanspreekpunt krijg je begeleiding van de collega’s van het team Kunst, Cultuur en Erfgoed.

Er is een regeling voor stagevergoeding en indien van toepassing reiskosten en verzekering.

 

Het team KCE hoopt dat één van jullie deze stageplek gaat bezetten en ziet uit naar een goede samenwerking met een mooi resultaat.

 

 

0 reacties

Plaats een reactie