Afstudeerstage Hylkema Erfgoed

Plan van aanpak voor museumerkenning van Fort Pannerden

Omschrijving

Onderzoeken of c.q. onder welke voorwaarden Fort Pannerden (onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) te Doornenburg in aanmerking kan komen voor erkenning als museum conform de voorwaarden van het museumregister, opdat bezoekers entree kunnen krijgen met een Museumjaakaart. Ondersteuning bieden bij activiteiten die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de voorwaarden

Taken puntsgewijs

 • samen met de Werkgroep Historie en het Bestuur van de Stichting `Fort Pannerden definiëren wat Fort Pannerden als museum is c.q kan en wil
 • identificeren van de (betekenis van) de inventaris (digitale registratie van alle aanwezige items is reeds voor handen)
 • uitwerken van het museale/educatieve profiel
 • uitwerken van een beleidsvisie voor het collectie-, presentatie- en educatieve profiel van Fort Pannerden als museum
 • opstellen van een document waarmee het bestuur de aanvraag voor erkenning kan aangaan
 • ondersteuning bieden bij alle zaken waaraan de stichting moet voldoen om de beoordeling kansrijk in te gaan (bijv. governance code, collectieplan, behoudsplan standaard bruikleenovereenkomst )

Profiel/vereisten stagiair

 • heeft kennis van de voorwaarden die gesteld worden voor museumregistratie
 • heeft kennis van de relevante aspecten van museaal en educatief museumbeleid
 • gaat zorgvuldig en secuur te werk
 • beschikt over goede redactionele vaardigheid
 • heeft een coöperatieve instelling en werkt graag in teamverband
 • heeft affiniteit met erfgoed
 • is bereid en in staat om een deel van de werkzaamheden te verrichten op locatie in het Fort

 

0 reacties

Plaats een reactie