Afstudeerstage Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Verdrag van Faro

Het Verdrag van Faro benadrukt de sociale waarde van erfgoed voor de samenleving en het belang van participatie van de samenleving bij erfgoed. Het Verdrag heeft als doel actieve erfgoedgemeenschappen te ondersteunen om de verbinding tussen hun erfgoed en de samenleving te versterken.

Organisatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onderdeel van Ministerie van OCW.
Functie: Projectmedewerker Faro-verdrag
Standplaats: Amersfoort
Omvang: 32 uur

Het Verdrag van Faro benadrukt de sociale waarde van erfgoed voor de samenleving en het belang van participatie van de samenleving bij erfgoed. Het Verdrag heeft als doel actieve erfgoedgemeenschappen te ondersteunen om de verbinding tussen hun erfgoed en de samenleving te versterken. In de herfst heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aangeven dat Nederland de ratificatie van Faro gaat onderzoeken. Een team vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het ministerie van OCW gaat de komende jaren een project uitvoeren om te onderzoeken wat ratificatie voor Nederland gaat betekenen.

We zijn voor de eerste helft van 2019 op zoek naar een Reinwardt-student die een afstudeerstage binnen het project Faro wil lopen. Hieronder in grote lijnen waar we graag een stagiair voor willen werven. De exacte invulling wordt duidelijk in de loop van januari en kan tijdens een kennismakingsgesprek verder besproken worden.

We gaan in de eerste helft van 2019 verschillende activiteiten organiseren, met als centrale de internationale Faro Convention Meeting in Maastricht en Heerlen in mei. Ook gaan we bezig met het opzetten van verschillende Faro regiobijeenkomsten voor overheden en erfgoedinstellingen en aansluitende 'proeftuinen' waarin erfgoedgemeenschappen ondersteunt projecten kunnen opzetten in de geest van Faro. Bij al deze activiteiten kunnen we hulp gebruiken bij het uitdenken, opzetten en uitvoeren, zowel op het gebied van organisatie als communicatie.  Daarnaast zoeken we een student die wil meedenken over de algemene communicatiestrategie die we gaan opzetten en bijdraagt aan de uitvoering van deze strategie.

De stage biedt een student de kans betrokken te zijn bij een groot erfgoedproject en ervaring op te doen met communicatie en organisatie bij de RCE. Ook is de positie een goede kans om een relevant netwerk op te bouwen. De student krijgt een werkplek op het kantoor van de RCE in Amersfoort. Voor verschillende onderdelen zal het nodig zijn naar Den Haag te gaan voor overleggen, voor de Convention Meeting naar Limburg en in overleg naar andere regio’s voor de verdere activiteiten.  

 Profiel stagiair
- Interesse in de sociale waarde van erfgoed en burgerparticipatie in het erfgoedveld.
- Heeft sterk organisatorisch vermogen.
- Uitstekende communicatieve (schriftelijke en mondelinge) vaardigheden.
- Wil ervaring opdoen met communicatie en organisatie.
- Wil ervaring opdoen in een complexe overheidsorganisatie, waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende belangen.
- Werkt graag in teamverband.

Als je interesse hebt kan je mailen naar Gábor Kozijn; g.kozijn@cultureelerfgoed.nl

0 reacties

Plaats een reactie