Agrarisch Museum De Lage Hof

Agrarisch Museum De Lage hof heeft een uitgebreide collectie landbouwwerktuigen, gereedschappen en enkele stijlkamers. Jong en oud kan in het museum kennismaken met het leven op het platteland van rond 1900. Voor oudere mensen is het een tijdscapsule terug naar hun jeugd. Zij herkennen objecten die zij vroeger zelf gebruikten of gezien hebben, zoals een karnton, houten ploeg, een weefgetouw of wastobbe. De bezoekers worden rondgeleid door vrijwilligers van het museum die precies weten waar welk landbouwwerktuig en –gereedschap voor diende, omdat zij er vroeger vaak zelf nog mee gewerkt hebben. Door deze voorwerpen en verhalen van de oudere generatie kunnen jongeren een beeld krijgen hoe het vroeger was, in een tijd zonder internet of mobieltjes.
Naast de tentoonstellingen en stijlkamers in de herenboerderij zijn er buiten op ‘de Brink’ allerlei karakteristieke schuren. Zoals de karschuur en de timmerwerkplaats die nog meer oude machines en gereedschappen herbergen van boeren en ambachtslui. In de schuren maken vrijwilligers ook nieuwe ambachtelijke producten.

Verbeteren presentatie collectie

De verwerving en registratie van museale stukken is een continu proces waarin het afgelopen jaar flinke stappen zijn gezet. Nu zij wij op zoek naar iemand die ons kan helpen met het verbeteren van de collectiepresentatie, onder meer met audiovisuele middelen. De stage is praktijkgericht en er is veel ruimte voor eigen inbreng.
Periode naar eigen keuze, bij voorkeur in 2019.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie