scenografen.nl

Virtueel trefpunt voor toonkunst, beeldende- en toegepaste kunst
Het digitale archief scenografen.nl wordt onderhouden door de ontwerpers zelf.
Elke ontwerper heeft een eigen account in privé omgeving. Werk kan naar keuze publiek worden gemaakt. Gekozen kan worden voor de template presentatie of presentatie binnen de eigen website.
SCENOGRAFEN.NL archief:
Invoer van werk met foto’s, Audio Visuals en metadata
Invoer archiefmateriaal (tentoonstellingsontwerpen, maquettes, schetsen, ontwerptekeningen, brieven, pers-clippings, etc.)
Invoer eigen ‘bibliotheek’ (bijvoorbeeld: eigen uitgaven, composities, catalogi, affiches, tijdschriften, etc.)

Voor studenten is scenografen.nl vrij toegankelijk voor de archivering van eigen werk.
Bezoek Scenografen.nl voor meer informatie

Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie