Meer Straatwaarden

Locatie


Een evenement ter ere van het tweede boek over Straatwaarden op 22 mei in Pakhuis de Zwijger. Waarom erfgoed en coöperatieve gebiedsontwikkeling meer overeen komen dan je denkt.

Cultureel erfgoed wordt vaak geassocieerd met top-down benoemde (kunst)historische waarde. Een misvatting, vinden de auteurs van het boek 'Meer Straatwaarden: Een pleidooi voor erfgoedmaken als engagement'. Erfgoed is steeds meer onderdeel van het vormgeven van de leefomgeving en de roep om participatieve betrokkenheid klinkt steeds luider. Met erfgoedprofessionals, stadmakers en beleidsmakers gaan we aan de hand van de publicatie in gesprek. Wat betekent het nieuwe erfgoed-maken en wie maakt het?

Over het Straatwaarden-project

Het Straatwaarden-project verkent nieuwe praktijken in de omgang met erfgoed in onze leefomgeving. Tijdens deze editie van Urban Books wordt de tweede publicatie in het onderzoeksproject “Straatwaarden” gepresenteerd. Dit onderzoeksproject is een samenwerking van  het lectoraat Cultureel Erfgoed van de Reinwardt Academie AHK, Faculteit Play & Civic Media HvA, Sustainism Lab en Gordion Cultureel Advies. ErfgoedAcademie is partner bij het project.

Het onderzoek presenteert erfgoedvorming en de vormgeving van de leefomgeving als een continu, maatschappelijk ontwerpproces. Waar in het lopende debat over stedelijke ruimtes steeds meer gesproken wordt over ‘stadmaken’, zo verschuift hier het blikveld van ‘erfgoed’ naar ‘erfgoedmaken’. In deze dynamische context ontvouwt zich een nieuw speelveld, waar ‘heritage-making’ en ‘placemaking’ zich met elkaar verweven. Straatwaarden opent daarmee de discussie voor een toekomstige erfoedagenda.

Meer Straatwaarden: Een pleidooi voor erfgoedmaken als engagement. Met bijdragen van Riemer Knoop en Michiel Schwarz (samenstelling en redactie), Nancy van Asseldonk, Joost Beunderman, Diana Krabbendam, Sabrina Lindemann, Steven ten Thije, Martijn de Waal en Karin Westerink. (Amsterdam: Reinwardt Academie AHK, mei 2019).

StraatwaardenExpertmeeting2.jpg
Bron: Michiel Schwarz, Re-framing: ‘heritage-making’ and placemaking in the sustainist era. Concept-tekst voor Straatwaarden-publicatie, 8-1-2017.

Wat gaan we doen?

  • De avond wordt geopend door Nel van Dijk, directeur Reinwardt Academie.
  • Onderzoekers Michiel Schwarz en Riemer Knoop presenteren de tweede publicatie ‘Meer Straatwaarden: Een pleidooi voor erfgoed-maken als engagement’ van het onderzoeksproject Straatwaarden.
  • Met Sabrina Lindemann (I’M Binck) gaan we in gesprek over de Binckhorst.
  • Reflectie van onderzoeker Martijn de Waal op engagement, community collectives en ‘de dans van de instituties’
  • Column van Jobbe Wijnen ‘Erfgoedwaarden staan nooit op zichzelf’
  • Joost Beunderman over civic heritage platforms
  • Tot slot gaan we in een panel met Teun van den Ende (platform VOER), Karin Westerink (hoofd monumenten en archeologie Amsterdam en voorzitter federatie Grote Monumentengemeenten), Esther Agricola (directeur Ruimte & Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam) en Charlot Schans (STIPO) in gesprek over hoe we kunnen komen tot geëngageerde lokale erfgoedpraktijken.

Meer info en aanmelden: 

https://dezwijger.nl/programma/meer-straatwaarden


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie