Teus laat van zich horen

Een nieuw jaar, een nieuw geluid; het is mijn expliciete bedoeling via deze community site en bijdrage te leveren aan de openheid en kwaliteit van de Reinwardt Academie, door regelmatig te publiceren. Hierbij mijn eerste bijdrage; een samenvatting van mijn kerstrede op 22 december.
Reinwardt Academie, 35 jarig jubileum Door: Bob Bronshoff

Geachte collega's,

2011 was een goed jaar, waarin veel is gebeurd. We namen afscheid van een aantal collega's, zoals Hans, Peter, Felicity, Nico, Pieter en ook Raoul, Debby en Anouk. Ook hebben we een aantal nieuwe mensen mogen verwelkomen; Annemiek, Annemarie, Marc, Frank, Hester, Riemer en Michiel Sas. In de periode dat ik hier rond loop (sinds augustus 2010) is het personeelsbestand daardoor voor 20 % 'ververst'. Dat betekent iets voor een organistatie, zeker op deze leeftijd. Ik kom daar later op terug.

Rituelen

Een mens, maar zeker een organisatie heeft rituelen nodig en mooie feesten, zo ook de Reinwardt. En wat hebben we mooie dagen gehad.

  • 26 mei: Het afscheid van een bijzonder Lector, met een bijzonder programma.
  • 10 juni: De presentatie van het 4e blok van het eerste jaar in de week dat Europa Nostra een congres in Amsterdam had en de Reinwardt aandeed.
  • 1 juli: De afstudeerfestiviteiten die begonnen in de Ontmoeting en eindigden in een voor mij memorabel diner in Noord, waar ik jullie heb bedankt voor een bijzonder jaar. En we wonnen ook nog van Brazilie.
  • 22 september: De propedeuse uitreiking, sereen en van niveau. Ook ik kreeg daar m'n P-tje voor een goed 1e jaar.
  • 4 november: Een mooi bezoek aan Antwerpen om van onze collega's afscheid te nemen. Het MAS was mooi, het etentje mag van mij luidruchtiger.
  • 11-11-11: De verjaardag van de Reinwardt; 35 jaar, het moment om te beginnen aan het vastleggen van het verleden; immers de collega's van het eerste uur nemen langzamerhand allemaal afscheid.
  • Vele succesvolle Erfgoedarena's, met het afscheid van onze partner Erfgoed Nederland.
  • Perfect georganiseerde studiereizen naar Parijs, Berlijn en Londen, goed georganiseerde open dagen.

Maar ook een begin van structuur met de Programmaraad, Evaluatiecommissie een een goede Examencommissie, een begin van structuur door het opstellen van een formatieplan, het vaststellen van functies (dat doorloopt in 2012) en een enorme kwaliteitsslag in de ondersteuning.

En net voor de jaarwisseling een eerste proeve van bekwaamheid van ons duo lectoraat. Waarbij ik de werving tot een persoonlijk hoogtepunt reken (ik zie me nog op de fiets zitten richting College van Bestuur, peinzend wie ik zou voorstellen en dacht opeens, 'ik wil ze gewoon alletwee', en dat is gelukt!).

En verder mooie sessies met de FR en onze Commissie van Advies, het dubbel draaien van 2 blokken in jaar 3 en 4, van een goed niveau, het ontwikkelen van de minoren, een eerste aanzet tot releatiebeheer en duurzaamheid (met deze maaltijd als voorbeeld) en betere evaluaties (inhoudelijk en qua uitkomst). Kortom een mooi jaar.

2012 wordt wat mij betreft het jaar van de Gezamenlijkheid.

Met daarin stabiliteit en kwaliteit in het personeelsbestand, waarbij de cursus didactiek als vliegwiel zal fungeren; meer Gezamenlijkheid binnen de AHK als geheel uitmondend in een nieuw Instellingsplan en Sectorplan en daarvan afgeleid ons eigen Beleidsplan; het Gezamenlijk ontwikkelen van leerlijnen, het 4e jaar nieuwe stijl, het doorgaan van het werken aan duurzaamheid en relatiebeheer (via o.a. deze Community Site en de nieuwe partners binnen de Erfgoed Arena). En daarnaast gaan we actief op zoek naar nieuwe rituelen, zoals de Icom scriptieprijs (waarover jullie later meer horen)

Persoonlijk kan ik nog zeggen dat het jaar intensief was. Ook mijn persoonlijke bemoeienissen met het Amsterdam Tattoo Museum, de Amsterdamse Kunstraad en het begeleiden van de Fusie tussen PressNow, Free Voice en RNTC tot Free Press Unlimited hebben een positieve betekenis voor mij en hopelijk de Academie vervuld.

Rest mij jullie goede feestdagen te wensen en een mooi gezamenlijk 2012.

Teus Eenkhoorn


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie