Stage ABC Architectuurcentrum Haarlem

Het veelzijdige en dynamische ABC Architectuurcentrum werkt aan verdere professionalisering van de communicatie met betrokkenen, extern en intern. De stage biedt veel ruimte voor eigen creativiteit en inbreng om dit proces een belangrijke stap vooruit te brengen.
11-03-22 haarlem vanaf de mariastichting - linkdin.jpg

Profielschets stage ABC Architectuurcentrum Haarlem

Het  ABC is het centrum voor architectuur en stedelijke ontwikkeling van Haarlem en de regio Kennemerland.

Wij bieden een podium om onze passie voor de bebouwde omgeving te delen met een breed scala van deskundigen, betrokkenen, geïnteresseerden, jong en oud.

Je kunt bij ons terecht voor exposities, lezingen, symposia, discussies, workshops en ook kinderpartijtjes. Vaak organiseren we interessante excursies rond een expositie of thema.

Architectuur en stedenbouw gaat bij ons over alle kunstvormen die daarmee samenhangen; interieurarchitectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, en tuin- en landschapsarchitectuur. Kortom: de leefomgeving.

Organisatie ABC

Een compact en dynamisch team van directeur en staf leidt het ABC. Het bestuur bepaalt het beleid. Inhoudelijke thema’s van activiteiten als exposities worden in overleg met een bijvoorbeeld programmacommissie bepaald. Ruim 80 enthousiaste en betrokken vrijwilligers voeren taken uit. Het ABC wordt in hoofdzaak gefinancierd uit bijdragen van sponsoren en de gemeente Haarlem.

Creativiteit, ambitie en slagvaardigheid kenmerken het ABC.

Communicatie

Voor het ABC is goed communiceren over al onze activiteiten van wezenlijk belang. Wij willen bezoekers en deelnemers aan ons binden en nieuwe “volgers” werven. Onze activiteiten moeten aansluiten bij de verwachtingen van ons netwerk en de sponsoren. Het ABC communiceert veel. Bijeenkomsten en tentoonstellingen worden over het algemeen al goed bezocht maar het  ABC heeft de ambitie om het aantal bezoekers verder te laten groeien en ons netwerk verder uit te breiden. Dat betekent dat onze communicatie daar een bijdrage aan moet leveren. Hier liggen mooie kansen voor een professionaliseringslag!

Opdracht omschrijving

Voor een student/trainee/stagiaire is dit een interessante opdracht om het communicatiebeleid en uitvoering naar een hoger niveau te brengen. Wij willen dat de communicatie een beter en vast onderdeel van de organisatie is met praktische tools voor de uitvoering. Wij zijn op zoek naar verbeterpunten, optimailisering en professionalisering van de communicatie.

Eigen creativiteit en persoonlíjke inbreng stellen we nadrukkelijk op prijs.

Aandachtspunten

·         Opzetten van een strategisch communicatie plan. Aanzet tot uitvoering van acties voor de korte termijn en voor de langere termijn.

·         Verder doorontwikkelen van de website met bijvoorbeeld toevoeging van nieuwe functionaliteiten.

·         Het reeds uitgevoerde marketingonderzoek uitbreiden.

·         Het social media beleid handen en voeten geven. Er ligt een beleidslijn, maar de uitvoering daarvan vindt vaak op ad hoc basis plaats. Dit kan meer structureel onderdeel zijn van de organisatie.

·         Advies aan en ondersteuning van een aantal commissies en werkgroepen binnen het ABC, bijvoorbeeld aan de sponsor-commissie.

·         Boeiende opgave om de communicatie met en tussen de 80 vrijwilligers van het ABC onderling eigentijdser vorm te geven.

Begeleiding

Vanuit het ABC zullen Carla van Twuijver (communicatie-adviseur als mentor) en      Bob van Zijll (coördinator) de uitvoering van de opdracht begeleiden.

 

Reacties of eventuele vragen kun je sturen aan:

management@architectuurhaarlem.nl

onder vermelding van ‘Stage ABC’.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie