Stage: In kaart brengen collectie kunst- en gebruiksvoorwerpen bij Hoogheemraadschap van Rijnland

Het restaureren van archieven en het beheren van het roerend en onroerend erfgoed van Rijnland gebeurt binnen team Facilitaire Dienstverlening. Rijnland is een modern waterschap, maar heeft oude wortels. Al in 1255 is in een schriftelijke bron sprake van heemraden, die dan fungeren als regionale toezichthouders. Naast Rijnland, verantwoordelijk voor het regionale waterbeheer, bestonden eeuwenlang polders en waterschappen die voor het lokale waterbeheer zorgden.

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Het team Facilitaire Dienstverlening
Het team Facilitaire Dienstverlening, waarin jij gaat werken, heeft als taak het leveren van professionele service en producten op het gebied van facilitair en gebouwenbeheer voor de hele organisatie. Van het team wordt verwacht pro-actief op te kunnen treden ten aanzien van interne en externe ontwikkelingen en deze te vertalen naar de organisatie. In dit team zijn veel verschillende taakvelden ondergebracht en helpen we elkaar waar nodig.

Het restaureren van archieven en het beheren van het roerend en onroerend erfgoed van Rijnland gebeurt binnen dit team. Rijnland is een modern waterschap, maar heeft oude wortels. Al in 1255 is in een schriftelijke bron sprake van heemraden, die dan fungeren als regionale toezichthouders. Naast Rijnland, verantwoordelijk voor het regionale waterbeheer, bestonden eeuwenlang polders en waterschappen die voor het lokale waterbeheer zorgden. In 2005 fuseerden deze waterschappen tot één integraal waterschap met de naam hoogheemraadschap van Rijnland. Het is de taak van de erfgoedbeheerder om alle kunst- en gebruiksvoorwerpen van Rijnland en zijn vele rechtsvoorgangers te beheren en voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Dit ga je doen
• je gaat onder aansturing van de erfgoedbeheerder en in overleg met andere (interne) deskundigen aan de slag met het in kaart brengen van de collectie kunst- en gebruiksvoorwerpen;
• je maakt een selectie in te bewaren en af te stoten aan de hand van de criteria uit het Collectieplan;
• je beschrijft de te bewaren objecten in het collectiebeheersysteem MAIS-Flexis;
• je doet zo nodig aanvullend onderzoek in de archieven van Rijnland en eventueel andere bronnen om de objecten goed te kunnen beschrijven.

Dit heb je in huis
• je volgt een HBO museum- of erfgoedopleiding. Je hebt goede onderzoek vaardigheden, bent analytisch en digitaal vaardig;
• je werkt zelfstandig en hebt een proactieve werkhouding;
• je kunt je mondeling én schriftelijk uitstekend uitdrukken in het Nederlands;
• je vindt het leuk om op verschillende locaties te werken.

Locaties
De werkzaamheden vinden mogelijk plaats op verschillende locaties, o.a. Leiden (binnenstad) en Spaarndam.

Hier mag je op rekenen
• een stagevergoeding van  € 550,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur);
• ruimte om de invulling van je werktijden te bepalen en om deels thuis te werken;

Wil je meer weten?
Voor algemene vragen over de functie kun je terecht bij  Dianne Slot, teamleider Facilitaire Dienstverlening, tel: 071-3063350


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie