De kunst van het lobbyen

De kunstsubsidies hebben nog nooit zo onder druk gestaan. Slecht drie procent van de Nederlanders wil absoluut niet bezuinigen op kunst en cultuur. Dit bracht een onderzoek, uitgevoerd door NOVA, onlangs naar buiten.
Download

Verslag Erfgoedarena 21 april 2010 - Welke lobby voert u?

Van de vijftig euro die het Ministerie van OCW per inwoner aan kunst en cultuur besteedt, hebben Nederlanders het minst over voor de beeldende kunst. Het subsidiëren van kunstenaars is zijn vanzelfsprekendheid kwijt. De toekomst van de autonome kunstenaar kan zonder overdrijven levensbedreigend genoemd worden.

Het museum heeft minder te vrezen. Die vijftig euro aan Kunst en Cultuur geeft
Nederland het liefst uit aan een museumbezoek, zo stelt het onderzoek. Maar toch. Geen reden om stil te zitten en de noodzakelijke bezuinigingen weerloos over je heen te laten komen. Op het Museumcongres in Middelburg vorig jaar in september stonden de neuzen al dezelfde kant op. De Nederlandse musea spraken in een resolutie de intentie uit om politiek en samenleving proactief te benaderen. Proactief benaderen. Zou dat het Grote Lobbyen zijn? Wat wordt er dan zoal ondernomen? En, is dat nou zo revolutionair?

Lobbyen. Wie, wat en waarom?

Een rondje door de zaal. Waarom (en waarvoor) lobbyt u? Cultureel adviseur Carolien van den Akker: ‘Kunst en Cultuur staan onder druk. Ik lobby om argumenten te verzamelen zodat we ons kunnen weren tegen de tendens die nu aan de gang is.’

Een medewerker van het Zaans Museum lobbyt kleiner en gerichter. ‘Bij ouders om meer kinderen naar onze educatieve activiteiten te lokken.’ TNO-adviseur Mark Ruizendaal doet geheimzinnig over zijn laatste lobby. ‘Ik heb gisteren met iemand gelobbyd om samen een project op te zetten. Wat voor een project en met wie? Dat kan ik nog niet loslaten.’

Een medewerker van het muziekmuseum in Utrecht lobbyt voor een goede nieuwe locatie voor het museum in Tilburg. Maarten Steen, secretaris van de vereniging voor archiefinstellingen, voert een lobby voor meer geld in digitaliseringprojecten. ‘Ik wil meer aandacht en zichtbaarheid creëren waarmee we de kans op meer subsidie in 2015 vergroten.’

Cultureel ondernemer Max Meijer, probeert het collectieve belang van de sector ook te dienen. ‘Ik lobby bij Kamerleden en bekende politici om cultuur op de politieke agenda te houden. En in de gemeenteraad van mijn woonplaats Den Briel.’

In die contreien leerde Meijer welke argumenten je beter kunt mijden. ‘Laat economische problemen er buiten en wijs politici meer op de intrinsieke waarde van cultuurhistorie.’

Ruizendaal (TNO) herkent dit. ‘Je moet niet geld vragen voor dingen die er al zijn, maar waarde creëren voor de maatschappij.’ Het verbinden van mensen moet centraal staan. Om het nog aantrekkelijker te maken, kunnen nieuwe media worden ingezet.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie