Reinwardt-student eerste winnares ICOM-scriptieprijs museologie

In de goed gevulde aula van de Reinwardt Academie won Marliene Stolker afgelopen woensdag, 28 november, de eerste ICOM-prijs voor de meest innovatieve scriptie op museologisch gebied. Aan de prijs is een geldbedrag van 1.500 euro verbonden, en een uitnodiging plus ticket om haar onderzoek op de ICOM-wereldconferentie te presenteren, volgend zomer in Rio de Janeiro.

De driejarige prijs stelde ICOM dit jaar in om eigenzinnig, gedurfd en vernieuwend onderzoek met een internationale focus over het museale veld te stimuleren. Uit veel meer inzendingen uit het hele land werden drie scripties op een shortlist gezet. De ene universitaire en twee hbo-studenten in kwestie lichtten tijdens de Erfgoedarena hun werk kort toe, gevolgd door een kort vraaggesprek. Een onafhankelijke jury beoordeelde de drie presentaties vervolgens op overtuigingskracht, passie en helderheid. Dat won onze Marliene met glans.

Marliene had onderzoek gedaan naar de vraag welke rol erfgoed kan spelen in de wederopbouw van door oorlog verscheurde samenlevingen. Een groot en gevoelig thema. Ze ontwikkelde een systematiek om de vele verschillende inspanningen die er op dat gebied vaak al bestaan, goed in kaart te brengen en onderling te vergelijken. Het kan dan snel duidelijk worden hoe en waar je acute erfgoedzorg het best kan inzetten. Er wordt nogal wat gedubbeld en zelfs ook wel onnodig werk gedaan. Het bijzondere van Marliene's aanpak is dat ze oog heeft voor andere dan culturele motieven bij het aanpakken van verwoest erfgoed. Dat kan ook sociaal zijn, gericht op nieuwe cohesie en nieuwe, gezamenlijke aspiraties. Daarbij is ze uiterst kritisch, en doet vele suggesties om bestaande praktijken te verbeteren.

Tijdens de jurydeliberatie stond meer in het algemeen de toekomst van de musea centraal. Museaal consultant Max Meijer legde uit bijkans eerste hand uit hoe daarmee in de Britse en de Nederlandse museumwereld wordt omgegaan. Koffiedikkijken gebeurt bij ons (NMV, Agenda 2026) door trends in de buitenwereld te signaleren en daarop in te spelen. In Groot Britannië (MA, Discussion 2020) gaat men eerder uit van de gewenste sociale werking van musea. Top down tegen bottom up, zou je denken, of ook wel van buiten naar binnen tegen van binnen naar buiten. In de zeer levendige discussie daarop brak RWA-docente Leontine Meijer, koud terug uit Kaapstad en Rio, een lans voor ontkokering van het Europese museumbegrip. Het bleef nog lang onrustig in de Dapperbuurt.

Marliene Stolker, Rebuilding war-torn societies through heritage, the role of cultural aid organisations in the rehabilitation of cultural heritage in post-conflict areas. AHK, Amsterdam.
Fransje Pansters, Museumcollecties online, Een onderzoek naar de online collectie van het Ms. Frankie Pansters, Museum Collections Online, A study of the online collection of the Stedelijk Museum in Amsterdam from 1996 to 2012. VU, Amsterdam.
Faye Lenette van ‘t Hull, Safeguarding Intangible Cultural Heritage: A case study on Fado. AHK, Amsterdam .


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie