Erfgoedarena over musea

Naar een nieuw museumbestel? Dat misschien niet, maar er moet wel wat veranderen. Dat bleek op de goed bezochte Erfgoedarena, woensdag 10 april j.l. Centraal stond het advies 'Ontgrenzen en verbinden' van de Raad voor Cultuur, over een nieuw museumbestel.
Download

Presentatieinsteekwoorden-door Roeli Broekhuis

Commissievoorzitter Lejo Schenk verdedigde zich tegen het verwijt van blauwdrukdenken en top down-sturing door te wijzen op het feit dat er een nieuw tijd is aangebroken. Zo'n beetje alles komt onder druk te staan, en musea zullen niet anders kunnen dan efficiënter samen te werken, en vooral collecties te delen.
Het advies moet je dan ook zien een kader om een nieuw museaal paradigma te laten ontstaan.

Roeli Broekhuis (LCM) wees op nog meer kansen die het advies biedt: ook kleinere instellingen worden nu opeens bestuurlijk zichtbaar.

Museon-directeur Van der Sman ondersteunde het pleidooi voor een museumwet. In andere erfgoedsectoren is er toch ook wettelijke bescherming? Maar ze zag niks in verzamelgebieden als organiserend principe. Logisch, want haar eigen museum heeft collecties op wel tien verschillende gebieden.

Van Abbe-conservator Steven ten Thije sprak via Skype een vlijmscherpe undefinedcolumn uit waarin hij een lans brak voor gebruik van musea als toekomstgerichte toolkit in plaats van als identiteitsbevestigende schatkist. Minister Bussemaker komt in juni met een reactie op het advies. (http://www.reinwardtcommunity.nl/11690/nl/schatkist-of-gereedschapskist)


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie