Info

Deze site is het platform van de Reinwardt Community waarbij uitwisseling tussen de leden centraal staat.

Enerzijds is het de plek waar verhalen over de Reinwardt Academie en haar geschiedenis verzameld worden. Gebruikers vormen zo samen een gemeenschappelijk geheugen. Verhalen wisselen elkaar af en kunnen nieuwe herinneringen oproepen.

Daarnaast verbindt de Reinwardt Community op basis van een aantal thema’s, die de kern vormen van het onderwijs en onderzoek aan de Reinwardt Academie. Aan deze thema’s kunnen artikelen over diverse onderwerpen gekoppeld worden.

Naast de virtuele ontmoetingen, stimuleert en initieert de Reinwardt Academie ook fysieke ontmoetingen. De agenda is er niet alleen voor activiteiten door de Reinwardt Academie georganiseerd, maar staat open voor leden van de Reinwardt Community hun evenementen aan te kondigen.

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar de afdeling Communicatie: rwa-communicatie@ahk.nl

Credits

De Reinwardt Community is een Ginger website, ontwikkeld door Driebit. Ginger is een semantisch beheersysteem. Het is ontwikkeld om de mogelijkheden van het semantische web toegankelijk te maken en vormt de basis voor duurzame en verbonden content collecties.