Informatiemanagement

Geen verhalen, geen betekenisgeving, geen communicatie zonder informatie. Informatie ís erfgoed: het lange termijn geheugen van een persoon, een familie, een gemeenschap of een instelling. Het (digitaal) verzamelen, opslaan, bewerken en gebruiken van informatie vormt de kerntaak van erfgoedinstellingen. Activiteiten die afgestemd worden op de doelgroep: bezoekers, onderzoekers, collega’s.

Heb je zelf een geschreven stuk die het verdient om gelezen te worden? Of een sterk opstel dat een ereplaatsje op de website verdient? Voeg je artikel toe en verbreed de kennis van de Reinwardt Community.

Voorgeselecteerde categorieën zijn: 

ErfgoedtheorieCultuurgeschiedenisTentoonstellenPubliekManagement
InformatiemanagementBeheer en behoud