Publiek

Zonder publiek is erfgoed doods. Publiek, dat zijn de bezoekers van erfgoedinstellingen en gebruikers van erfgoed. Het zijn actuele bezoekers, virtuele bezoekers, potentiële bezoekers, niet-bezoekers – want die kunnen nog bezoeker worden – bezoekers uit het verleden en die van de toekomst, maar ook de (al dan niet vrijwillige) medewerkers van de eigen instelling. Publiek, wat zijn hun verwachtingen, hoe betrekken we het publiek bij erfgoed, hoe en wat leert het publiek van erfgoed en wat is de wisselwerking tussen erfgoedinstellingen en het publiek.

Heb je zelf een geschreven stuk die het verdient om gelezen te worden? Of een sterk opstel dat een ereplaatsje op de website verdient? Voeg je artikel toe en verbreed de kennis van de Reinwardt Community.

Voorgeselecteerde categorieën zijn: 

ErfgoedtheorieCultuurgeschiedenisTentoonstellenPubliekManagement
InformatiemanagementBeheer en behoud