Tentoonstellen

Hoe bewerk je een bepaalde inhoud of boodschap tot één of meer samenhangende producten? Daarbij rekening houdend met een opdrachtgever en een doelgroep en vorm gegeven op een gestructureerde en gefaseerde wijze. Tentoonstellen richt zich op visuele en ruimtelijke communicatie, perceptie en semiotiek, op het effectief en attractief communiceren met de doelgroep. Hierbij wordt gewerkt met verschillende (digitale) gereedschappen om ideeën over te kunnen dragen.

Heb je zelf een geschreven stuk die het verdient om gelezen te worden? Of een sterk opstel dat een ereplaatsje op de website verdient? Voeg je artikel toe en verbreed de kennis van de Reinwardt Community.

Voorgeselecteerde categorieën zijn: 

ErfgoedtheorieCultuurgeschiedenisTentoonstellenPubliekManagement
InformatiemanagementBeheer en behoud