Cultuurgeschiedenis

Het verleden is eender en anders. Cultuurgeschiedenis volgt ontwikkelingen over een langere periode, waardoor het besef ontstaat dat talloze zaken in het heden, hun oorsprong hebben in het al dan niet verre verleden. Tegelijkertijd ontstaat het inzicht welke grote veranderingen in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden.

Cultuurgeschiedenis houdt zich bezig met alle mogelijke aspecten van het verleden: politiek, kunst, godsdienst, techniek, et cetera. Door samenhang tussen die aspecten in een bepaalde periode te zoeken, biedt cultuurgeschiedenis zicht op de typerende kenmerken van een bepaalde periode. Hoe? Door te zoeken naar allerlei informatie over voorwerpen en collecties én kritisch met de gevonden informatie om te gaan.

Heb je zelf een geschreven stuk die het verdient om gelezen te worden? Of een sterk opstel dat een ereplaatsje op de website verdient? Voeg je artikel toe en verbreed de kennis van de Reinwardt Community.

Voorgeselecteerde categorieën zijn: 

ErfgoedtheorieCultuurgeschiedenisTentoonstellenPubliekManagement
InformatiemanagementBeheer en behoud