Een mooie dos grijs haar

Iedereen kent wel iemand met een veel te grote verzameling. Zelf spaar ik bordspelletjes en heb er ondertussen meer dan ik kan spelen. Natuurlijk speel ik heel veel bordspelletjes maar ik heb ook echte verzamel stukken die ik wil bewaren voor mijn (toekomstige) kinderen. Op de Reinwardt Academie zijn wij bezig met hoe we het beste objecten kunnen bewaren voor de toekomstige generaties. Er wordt dan ook veel aandacht besteedt aan klimatologische omstandigheden in een depot en de registratie van de objecten.

Nu ik de laatste paar dagen hier in het Nederlands Vestingmuseum rondloop valt het mij op hoeveel kennis de vrijwilligers hier hebben. Van de geschiedenis van Naarden tot vestingbouw en nog veel meer uiteenlopende thema’s. Tegelijkertijd valt het mij op dat hier net zoals in praktisch ieder museum, de vrijwilligers bijna allemaal een mooie dos grijs haar hebben. De vesting zelf zal er waarschijnlijk nog wel een paar honderd jaar staan. Kennis is helaas veel kwetsbaarder. De kennis die iemand in zijn leven heeft vergaard vergaat immers indien het niet is opgeschreven is en gaat daarmee veel sneller verloren. Daarom vind ik het zo raar dat onze studie zich erg focust op het bewaren en presenteren van objecten en er relatief weinig aandacht is voor het bewaren en presenteren van kennis. Het is misschien iets kort door de bocht als ik dit zo stel, maar uiteindelijk gaan alle mooie spulletjes kapot. Er zal een dag komen dat De Nachtwacht bij het vuilnis staat, omdat er niks van over is. Daar in tegen kan kennis mits goed bewaard voor eeuwig mee.


Mediabestanden


1 reacties


  1. Gerdie Borghuis
    12 maart 2012 15:29:33
    Kennis in musea
    Hallo Bob, Je hebt gelijk dat er ontzettend veel kennis aanwezig is in de musea in Nederland. En ja, je hebt ook gelijk dat deze kennis vaak verdwijnt met het vertrek van de medewerker. Dit geldt zowel voor de vrijwillige medewerkers, maar ook voor bijvoorbeeld conservatoren. Het is pas sinds kort dat de museumwereld zich langzaam gaat realiseren dat het belangrijk is om deze kennis vast te leggen en te bewaren. Ook op de Reinwardt dringt dit besef pas langzaam door. Toch zijn er al wel verschillende mensen die zich hier serieus voor inzetten. De Reinwardt communitysite is hier een voorbeeld van. Maar, ook tijdens het project Strategisch Ondernemingsplan is in het vak Informatiemanagement dit onderdeel uitgebreid meegenomen. Maar ook hier zie je hetzelfde gebeuren als wat jij nu constateert: het belang van het vastleggen van kennis wordt vaak nog als een bijzaak gezien. Pas als mensen echt ervaren dat kennis helemaal weg is, of zoals jij dat je dat ziet aankomen, pas dan realiseren mensen zich dat dit voorkomen moet worden. Er zijn momenteel diverse methoden die in Nederland worden uitgeprobeerd om de kennis van mensen vast te leggen en te bewaren. Maar er is geen eenduidige methode die voor alle situaties opgaat. Soms werkt het goed om samen met een vrijwilliger langs allerlei objecten te lopen en hun kennis vast te leggen op bijvoorbeeld video. In andere gevallen kun je soms beter in een functieomschrijving van medewerkers opnemen dat alle relevante informatie die zij gedurende hun werkzaamheden vrijkomen, direct op een toegankelijke plaats worden bewaard. Er zijn veel verschillende instrumenten die je kunt inzetten. Maar dit zal pas gebeuren als de medewerkers en het management van een organisatie zich realiseren dat dit belangrijk is. Dan kun je pas komen tot een goed informatiebeleidsplan. Als organisatie moet je zoiets goed inbedden in de dagelijkse werkzaamheden. Maar als individu kun je je eigen steentje bijdragen door je eigen informatie te behouden, of te zorgen dat anderen, zoals de vrijwilligers in het Vestingmuseum, hun kennis kunnen overdragen. Een rondleiding is een goed medium, maar beperkt qua tijd, aantallen mensen dat ervan kunnen genieten en de aanwezigheid van de rondleider. Inzet van diverse media kunnen zorgen dat deze kennis beschikbaar komt voor meerdere doelgroepen en voor langere tijd toegankelijk blijft. Gerdie Borghuis

Plaats een reactie