Nieuwsbrief

In deze tweede nieuwsbrief van de Reinwardt Community is te lezen over onder andere erfgoedverdragen—zowel nationaal als internationaal.

UNESCO is bij velen vooral bekend van de Werelderfgoedlijst. Maar het werkterrein van UNESCO is breder, denk bijvoorbeeld aan de bescherming van kwetsbaar erfgoed na natuurrampen en conflictsituaties of de strijd tegen de illegale handel van cultuurgoederen. UNESCO heeft een aantal verdragen en lijsten ingevoerd om cultuur in brede zin te beschermen en bevorderen. Deze conventies zijn onderwerp van debat op 18 april tijdens de derde erfgoedarena dit jaar. Hoe komen deze verdragen tot stand? Hoe effectief zijn de verdragen? En hoe actief is Nederland met het ratificeren en invoeren van de internationale verdragen? Het thema is voorgedragen door studenten van de master en is ontwikkeld in samenwerking met UNESCO. Speciale gast is Cecile Duvelle, hoofd van sectie Immaterieel Erfgoed van UNESCO. De voertaal van deze erfgoedarena is Engels.

Meer over UNESCO in deze nieuwsbrief. In maart zijn de eerstejaars op excursie naar Parijs geweest. Op het programma stond ook een bezoek aan het hoofdkantoor van UNESCO. Op de site vindt u een verslag en foto's van de excursie. Van internationale verdragen naar Nederlandse leidraden: leef mee met Caroline Schillemans en haar afstudeerproject over het sluiten van musea. De Nederlandse Museumvereniging ontwikkelt samen met het LCM de 'Leidraad sluiten musea'. Maar wat betekent dit in de praktijk? En nog dichter bij huis: de Dapperstraat. Lees het verslag van Rebecca Hess over de workshop Guerrilla Art. Met frisse blik kijken naar je vertrouwde omgeving, leerzaam en misschien ook bruikbaar voor erfgoedinstellingen.

Tot slot aandacht voor de volgende 'Reinwardt Memorial Lecture' op 11 mei. De jaarlijkse lezing ter ere van de geboortedag van Caspar Reinwardt wordt dit jaar gegeven door de archeoloog Michael Shanks, werkzaam aan Stanford University.

0 reacties

Plaats een reactie