ICOM scriptieprijs

ICOM Nederland heeft een driejaarlijkse ICOM scriptieprijs ingesteld, voor een innovatieve studie naar internationale ontwikkelingen in het museale veld.

Scripties dienen voor 1 september 2012 ingezonden te worden.
De winnaar krijgt behalve € 1500, de uitnodiging om het onderzoek te presenteren tijdens de internationale ICOM conferentie die van 10 tot 17 augustus 2013 in Rio de Janeiro zal plaatsvinden. Hiervoor zal ICOM Nederland € 750 euro reiskosten beschikbaar stellen. De wereldwijde ICOM conferentie wordt driejaarlijks gehouden op een steeds wisselende locatie in de wereld.

De ingezonden studies dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het is een eigenzinnig, gedurfd en vernieuwend onderzoek over het museale veld met een internationale focus.
  • Het betreft onderzoek dat is gedaan in het kader van een succesvol afgeronde bachelor- of masterstudie aan een Nederlandse hogeschool of universiteit in het studiejaar 2011/2012.
  • Het onderzoek mag niet zijn gepubliceerd, voordat de jury de uitslag van de prijsvraag bekend maakt.

De scripties zullen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit Hester Dibbits (lector Cultureel erfgoed Reinwardt Academie, AHK), Kees van den Meiracker (ICOM-Nederland) en Elke Pluijmen (museoloog, House of European History).

Uit de ingezonden scripties zullen er drie worden genomineerd. De genomineerden krijgen de gelegenheid om hun onderzoek te pitchen tijdens de Erfgoedarena op 1 november 2012, georganiseerd door de Reinwardt Academie in Amsterdam. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd. Bij onvoldoende inzendingen van voldoende kwaliteit is de jury gerechtigd geen prijs toe te kennen.

Inzending van scripties:

Kandidaten kunnen tot 1 september 2012 een papieren versie van hun scriptie in zesvoud, met een begeleidende brief en complete contactgegevens van de kandidaat, zenden aan:

ICOM Nederland
t.a.v. ICOM scriptieprijs
Postbus 5151
2900 ED Capelle aan den IJssel


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie