Nieuwsbrief

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe studiejaar.

Ruim 150 eerstejaars zijn in september gestart aan de opleiding Cultureel erfgoed. De tweedejaars studenten zijn druk bezig met het ontwikkelingen van een tentoonstellingsplan voor diverse instellingen. De derdejaars studenten ontwikkelen ondernemingsplannen. De vierdejaars studenten zijn begonnen aan hun stage en worden nu al uitgedaagd na te denken over een afstudeeronderwerp. En een nieuwe lichting masterstudenten is gestart aan de master Museology. Via de communitysite willen we ook dit studiejaar de studenten weer aan het woord laten. Zo hebben de eerstejaars een bezoek gebracht aan het Stadsarchief Rotterdam. Meer archiefnieuws: de eerste archivarissen zijn in juli afgestudeerd aan de Reinwardt Academie. Tot slot een verslag van Roos Groen, zij had net haar scriptie ingeleverd voordat zij naar Maastricht afreisde voor een bezoek aan het Museumcongres.

Voor alumni gaan we verder waar we vorig jaar mee gestart zijn. Uit het reguliere onderwijsprogramma van de bachelor is het mogelijk gratis colleges bij te wonen. De colleges behandelen uiteenlopende onderwerpen en worden zowel door docenten als gastsprekers verzorgd. Per college zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De geselecteerde colleges, worden in de agenda opgenomen. Binnenkort wordt het nieuwe aanbod van de tweede onderwijsperiode aangekondigd, dus houdt de agenda in de gaten.

Verder zijn de bekende Erfgoedarena's weer gestart, het maandelijkse debat op de woensdag . De column door Sybren Roefs over het dilemma tussen waarde, waardering en zen, uitgesproken op de arena van oktober, is op de site na te lezen. En u kunt zich weer aanmelden voor de komende Erfgoedarena op 31 oktober.

Tot slot ter inspiratie een blog van onze lector Riemer Knoop. Hierbij de uitnodiging aan alle kritisch denkende erfgoedmensen, voor iedereen die zich herkent - of juist niet - in Riemers observaties: reageer!

Tot ziens op de communitysite!

0 reacties

Plaats een reactie