Terug naar de Reinwardt hoorcolleges voor alumni.

Locatie

Reinwardt Academie
Hortusplantsoen 1-3 , 1018TZ Amsterdam

Er zijn diverse manieren om feesten, tradities en meer in het algemeen de
cultuur van het dagelijks leven te documenteren. In de afgelopen honderd
jaar zijn er talloze films, foto’s en bandopnamen gemaakt, door betrokkenen
zelf, maar ook door wetenschappers en professionals. In dit college wordt
een aantal (ook historische) voorbeelden besproken. Wat zien en horen
we? Wat zien we niet, en waarom niet? Dit hoorcollege kan je helpen
keuzes te maken bij het maken van het filmpje, maar leert je ook meer in
het algemeen kritisch reflecteren op verschillende manieren van het
documenteren van immaterieel erfgoed en volkscultuur.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie