WHO TOLD YOU SO?!

Download

Artikel wedstrijd- achtergrond

DRAAG BIJ ALS CRITICUS EN DOE MEE AAN HET DISCOURS ROND DE SPANNING VAN ONZE TIJD!

Sommige verhalen worden vergeten, andere herschreven of gaan een eigen leven leiden. De kluwen van persoonlijke en collectieve geschiedschrijving, waarin werkelijkheid en kennis zich ambigue verhouden tot fictie en persoonlijk beeld, staat centraal binnen het Onomatopee project WHO TOLD YOU SO?!. Er wordt afgetast hoe
al deze verhalen samen een ambigu geheel vormen dat uiteindelijk gedistilleerd wordt tot “ons verhaal”.

Het zijn net mensen beschrijft Joris Luyendijk de wijze waarop media verhalen construeren. Het onderzoek van onder andere Sherry Turkle laat zien hoe steeds meer mensen via social media hun eigen verhaal schrijven en herschrijven. De huidige culturele en economische crisis maakt duidelijk dat het verhaal van het collectief, of dat nu Europa, de natiestaat, modellen van sociale organisatie of het gezin is, een heel ander verhaal vertelt dan
dat van de individuele burger. Vier groepsexposities zoomen in op de spanningsvelden van waarheid vs. overheid, organisatie, scene en
gezin en tonen verschillende kunstenaars, wetenschappers en dichters, die de ambiguïteit van verschillende narratieven tastbaar maken binnen specifieke kaders en in gedefinieerde context. De eerste expositie is getiteld
Truth vs. Government en is nog te zien tot 27 mei. De tweede expositie Truth vs. Organisation opent op 8 juni en later dit jaar vinden er nog twee exposities plaats.

TO DO!
Heb jij een goed idee voor een artikel, of heb je misschien een onderzoek gedaan dat binnen de thematiek valt? Laat je dan niet kennen en laat je pen spreken! Estafette wil samen met Onomatopee dit thema laten knallen, en dagen studenten uit een artikel voor te dragen. Een selecte jury zal telkens drie teksten nomineren. De schrijvers van deze teksten krijgen de mogelijkheid om hun artikel als column te presenteren bij Onomatopee.
Tijdens de laatste presentatiemiddag zal ook de uiteindelijke winnaar bekend worden. Deze zal naar het Engels worden vertaald en opgenomen in een publicatie die het hele project in de diepte uitwerkt.

Wij vragen om een artikel van ongeveer 850 woorden.
Er zijn drie rondes en drie deadlines waarin vier thema’s worden benaderd:

RONDE 1:
Deadline inzending: 15 juni
Thema: waarheid vs. overheid (expositie #1)
en waarheid vs. organisatie (expositie #2)

RONDE 2:
Deadline inzending: 10 oktober
Thema: waarheid vs. scene (expositie #3)
Presentatieavond van 3 columns: donderdag
25 oktober, 20:00 (tijdens Dutch Design Week)

RONDE 3 EN UITEINDELIJKE SELECTIE WINNAAR:
Deadline inzending: 26 november
Thema: waarheid vs. gezin (expositie #4)
Presentatieavond van 3 columns: zondag
16 december, 14:00

Schrijf mee en stuur je artikel(en) voor de genoemde
deadlines naar artikelwedstrijd@cultuurestafette.nl voor
meer info over WHO TOLD YOU SO?!

kijk op http://www.onomatopee.net/ en bezoek de expositie, waar ook
meerder teksten van door Onomatopee geselecteerde schrijvers voorhanden zijn.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie