Afscheidbijeenkomst Nico Halbertsma

De afscheidsbijeenkomst voor Nico wordt gehouden op 18 december om 14.00 uur in de grote aula van crematorium Ockenburgh, Ockenburghstraat 21 te Den Haag.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. De familie van Nico heeft aangegeven dat deze afscheidbijeenkomst voor iedereen is die afscheid wilt nemen van Nico Halbertsma.

Correspondentieadres: Bilderdijkstraat 60, 2513 CR Den Haag.

Zeer bedroefd zijn wij omdat onze oud-collega Nico Halbertsma plotseling overleden is. Nico was van 1983 tot zijn pensionering in 2011 senior docent publieksbegeleiding aan de Reinwardt Academie.

Hij vormde samen met een aantal collega’s jarenlang de kern van de academie en zijn kennis en kunde op het gebied van erfgoed en educatie waren essentieel voor de ontwikkeling van alle studenten. In die jaren was hij altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden, durfde buiten de gebaande educatieve paden te gaan en had daarbij een geheel eigen herkenbare stijl.
In de 28 jaar dat Nico voor de academie werkte, heeft hij honderden studenten geïnspireerd. Wij zullen Nico missen.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie