Petra Robben

Ik ben werkzaam in de cultuurhistorische sector van Tilburg. Zo werk ik bij Regionaal Archief Tilburg waar ik diverse publieksprojecten coördineer evenals educatie.

Daarnaast geef ik leiding aan de locaties Vincents Tekenlokaal en Peerke Donders Paviljoen. Hier ben ik verantwoordelijk voor beleid, personeel, tentoonstellingen en (educatieve) activiteiten.

Middelen
Van belang in mijn werk vind ik het directe (persoonlijke) contact met het publiek. Vraaggericht werken en in gezamenlijkheid ontwikkelen van materiaal of het doen van onderzoek. Digitale middelen en social media zijn daarbij van belang.

Projecten
Tilburg Wiki
Geheugen van Tilburg
Taal van Tilburg (2012)
Zielenzorg & Zielenmoord Peerke Donders en de slavernij (2013)
Wie wordt de nieuwe Vincent? (2013)Onderzoekscommunity Joodse Tilburgers (2013)
Verhaal van Tilburg (2014).