Erfgoededucatie in barre tijden

Met een uiterst goed bezochte, geheel Engelstalige Erfgoedarena opende de Reinwardt het nieuwe jaar. Het publieksdebat over erfgoedbrede onderwerpen was dit keer opgedragen aan wijlen Nico Halbertsma. Deze charismatische oud-docent, met drie decennia Reinwardt-ervaring op het gebied van publieksbegeleiding, overleed eind vorig jaar plotseling.

Zijn goede vriend, gastspreker John Reeve (University of London), vroeg aandacht voor de enorme druk waaronder musea hun rug tegenwoordig recht moeten zien te houden. Niet alleen komen ze financieel in de knel, Reeve vindt dat nationalistische tendensen ze ook een heel enge richting kunnen opdrijven. Learning, zoals educatie bij onze westerburen heet, wordt dan al snel versmald tot lollig vermaak. Ook wordt ze voor het karretje van politieke agenda's gespannen die vooral uitsluiting propageren. Niks rechten en emancipatie! Maar ook ziet hij wel licht aan de horizon: steeds meer directeuren die het publiek respecteren, en steeds meer publiek dat verdediging van het erfgoed steunt. Denk aan de nieuw Tate Tank, waar de koerst van hedendaagse kunst interactief wordt bepaald. Of fysieke pop-up musea van wilde plekken tegenover nieuwe museale werelden on-line (alweer Tate).

In de daarop volgende discussies pleitte Petra Robben (Archief Tilburg) voor een nieuw onderscheid. Laat leerlingen via educatieve programma's vooral ervaren wat het is om zelf met bronnen aan de gang te gaan. Dat is iets heel anders dan een voorgeprogrammeerde speurtocht langs vitrines. Mirjam Sneeuwloper, educatief curator van samenwerkende Amsterdamse musea, zag crisiskansen maar ook -bedreigingen voor museumeducatie. Samenwerken als het goed gaat, maar inhoudsloze uitverkoop als het slecht gaat! In een levendige crowd sourcing-sessie werd naar kenmerken van geslaagde erfgoededucatie gevist. De oogst was rijk maar niet heel eenduidig, behalve dan de overtuiging dat succesvolle didactiek altijd uitgaat van een dialoog. Precies waar de Erfgoedarena al jaren op drijft.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie