SCCS! Sociale media beleid en strategie

Begin oktober werd met tamelijk stille trom SCCS! gelanceerd; een bundel met zowel essays als praktische tips over social media beleid en web 2.0.

Deze publicatie is een weergave van het project ‘digitale educatie’ dat Stichting E30 voor de VSC, Vereniging van Samenwerkende Centra en musea in wetenschap en techniek, had uitgevoerd.

Het project 'digitale educatie' ging niet zozeer om digitalisering, maar meer om de betrekkelijk nieuwe en soms nog nauwelijks benutte mogelijkheden van web 2.0 en sociale media voor wetenschapseducatie. Centraal stond een andere manier van informatie overdracht en was vooral gericht op interactie met bezoekers. Daarbij dachten we eerder in termen van communicatie en participatie dan in webtechnische oplossingen.

Als het goed is, staan we nu met z’n allen niet meer perplex van die ontwikkelingen. We hebben al veel kennis over die nieuwe media opgedaan en weten die media ook beter in te schatten en aan te wenden, binnen de contouren van onze eigen organisatie. Dat geldt echter niet voor iedere organisatie en bij het management en de directie is soms nog behoefte aan meer visie op deze materie.

Het is dan ook een bundel met zowel essays als praktische tips over social media beleid en web 2.0, die antwoord geeft op vragen die er nog steeds zijn op dit gebied. Met onderwerpen als “Wie is jouw organisatie?” en “Strategie en Fingerspitzengefühl” geven we een alternatieve benaderingswijze voor sociale media. Je kunt de publicatie online lezen of downloaden, een boekversie is helaas nog niet beschikbaar.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie