Samenvatting stageverslag

Hieronder een korte samenvatting van mijn tweedejaarsstage bij Natuurmuseum Brabant in Tilburg, een echte aanrader! Vanaf eind juni wordt de nieuwe IJstijdtentoonstelling geopend, met als hoogtepunt een mammoet. Daarnaast toont het museum vele mooie skeletten, (bijvoorbeeld een potivs en een uitgestorven Steppewisent) mooie gesteentes en mineralen, en een heleboel prachtige opgezette dieren. Een museum voor jong en oud!

Verhaal van Hilde Janssen
Van pimpelmeesei tot mammoetbot

Van maandag 28 januari 2013 tot en met donderdag 17 mei heb ik stage gelopen bij Natuurmuseum Brabant te Tilburg. Natuurmuseum Brabant is een familiemuseum en vertelt het verhaal van het leven van mens en dier. Het museum toont allerlei dieren, planten, gesteentes, skeletten, mineralen en eieren, en laat ook de reis van het leven zien, van voortplanting tot fossiel. De begane grond is ingericht voor een ontdek- en onderzoeksdomein, de OO-zone genaamd. De eerste verdieping herbergt een Dino Doe-zaal voor de kleintjes en een tentoonstelling over de Brabantse Natuur. De tweede verdieping toont de Reis van je Leven, met een zaal over voorplanting en meerdere tentoonstellingen over de mens in relatie tot de natuur.

Mijn stageopdracht had vooral betrekking op de tentoonstellingszaal op de begane grond, waar vroeger het Scryption heeft gezeten. Toen ik begon met de stage werd er in deze zaal nog een tentoonstelling getoond over Dinosauriërs. Vanaf februari 2013 werd er begonnen aan een nieuwe tentoonstelling over de IJstijd, mede tot stand gebracht door de schenking vanuit het Ecodrome te Zwolle. Deze schenking, bestaande uit dieren uit de IJstijd, maar ook vogels en mammoetbotten, was mijn stageopdracht. Het was mijn taak om deze schenking in kaart te brengen, te registreren, te nummeren, schoon te maken en uiteindelijk een plaats te geven in het museum, bijvoorbeeld in een tentoonstellingszaal of in het depot.

Daarnaast bestond mijn stage ook uit een onderdeel publieksservice, zoals het opvangen van groepen en het uitvoeren van publieksonderzoek. Dit hield in dat ik groepen leerlingen heb ontvangen in het museum en ze heb begeleid tijdens speurtochten. Het publieksonderzoek heb ik samen met een andere stagiaire, Lieke Bijnen, uitgevoerd. Voor de Vereniging van Science Centra (VSC) hebben wij enquêtes afgenomen bij leerlingen vanaf groep 5, om te peilen of het programma in het museum had bijgedragen aan het leuker vinden van de natuur.

Ik heb tijdens mijn stage ook nog een aantal andere werkzaamheden uitgevoerd, zoals de receptie bedienen, het meehelpen opzetten van de Lentespeurtocht, meehelpen met braakbalpluizen en meehelpen met de Waterdag voor Tanzania en het inrichten van de vitrines in de trappenhal.

Al met al heb ik een zeer interessante, leuke, gezellige en leerzame stage gehad, een stage die ik met veel plezier heb mogen uitvoeren.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie