Out of the Box

Een creatieve proces met een dierbare persoon. Minor: Publiek & Media.

Voor de minor Publiek & Media, hebben derdejaarsstudenten meegedaan aan een workshop, in het kader van de module ‘Van concept tot product’. De workshop vond plaats op 1 maart 2013.

De workshop werd geleid door Laurence Aëgerter samen met de coördinator Ruben Smit. Laurence studeerde kunstgeschiedenis aan de universiteit van Aix en Provence, en de VU. Verder heeft ze beeldende kunst gestudeerd aan de Rietveld Academie.

De studenten kregen de opdracht, om voor de workshop een dierbaar persoon in gedachte te nemen. Deze persoon zou dan de rode draad zijn voor de workshop. Voorafgaand aan de workshop, bezochten de studenten het Amsterdam Museum. Tijdens het bezoek kregen ze een catalogus (‘Treasures of Amsterdam’) om mee te werken. De studenten keken in de catalogus, met hun gekozen persoon in gedachte. De studenten moesten de volgende vraag beantwoorden: ‘Hoe kun je deze catalogus tot een uniek, bijzonder, persoonlijk object transformeren?’.

Elk student ging in de catalogus vijf dubbele pagina’s uitkiezen, waar een mogelijke aansluiting te vinden was, met hun persoon. De teksten van de pagina’s werden goed gelezen, en de objecten op de pagina’s werden bezocht in de tentoonstellingen (‘DNA’, ‘Gouden Eeuw’, en elders in de verschillende museumzalen). Tijdens hun denkproces, schreven zij alles wat in hun op kwam op, over de objecten, de teksten, grafische vormgeving in de catalogus en de scenografie in het museum.

Om echt ‘Out of the Box’ te denken, kregen de studenten een aantal vragen en opdrachten uitgereikt, die van belang zouden kunnen zijn, voor de objecten en de catalogus. Dit waren de vragen:

- Bevraag alle zintuigen: gehoor, reuk, tast, smaak, zicht. Wat zie ik? Wat hoor ik? Hoe zou het smaken? Wat ruik ik of hoe zou het ruiken?
- Welke muziek hoor je terwijl je kijkt, of wat zou hier goed bij passen?
- Associeer met woorden, bv. een gedicht of proza en quote.
- Kijk goed naar de plek van het object. Is het de juiste omgeving, op de juiste manier?
- Kun je dit verbinden met spiritualiteit? Hedendaagse of toenmalige maatschappelijke/politieke kwesties? Geld? Filosofie? Banaliteiten?

In het Amsterdam Museum, kregen de studenten één belangrijke spelregel. Om iets persoonlijks en bijzonders te bedenken, moet je geconcentreerd zijn. En uiteraard kan je pas geconcentreerd zijn, als je alleen bent. Dus de studenten gingen alleen in het museum aan de slag.

Na het bezoek aan de tentoonstelling, gingen de studenten naar het atelier van Laurence. In het atelier gingen ze werken aan hun dubbele pagina’s. De dubbele pagina’s moesten zo vormgegeven worden, dat het iets zou uitbeelden van hun dierbare persoon. De dierbare personen verschilden sterk. Sommige kozen een familielid, sommige hun vriend of vriendin en anderen o.a. een historisch persoon. Ze namen hun eigen werkmaterialen mee, om aan de dubbele pagina’s te werken. Materialen zoals o.a. kleurpotloden, naaigerei, lijm, papieren, plakband, nietmachines, tijdschriften, kranten en foto’s. Er was genoeg materiaal, om de dubbele pagina’s tot iets creatiefs te maken. Tijdens het maakproces, kreeg elke student nog feedback van Laurence, over hun gemaakte producten. Tips en hints werden gegeven, om het product nog beter vorm te geven.

Na veel knip- en plakwerk, werd het uiteindelijk een lange dag vol met creatieve eindresultaten. De catalogus was nauwelijks meer te herkennen. De studenten hadden het boek zo vormgegeven, dat het iets weergaf van hun eigen identiteit.

Het doel van de workshop was, om van een bestaand product (de catalogus) een ander product te maken. Hoe kun je een bepaald product, anders vormgeven? Welke creatieve manieren kan je bedenken, om het product nog leuker, persoonlijker of effectiever te maken? Door de workshop hebben de studenten inzicht gekregen, hoe je tot een creatief product kan komen. Hoe je met bepaalde of beperkte middelen, iets representatiefs kan maken.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie