Opzoek naar de ideale droombaan.

Verslag van Symposium: ‘Hoe nu verder?’ dat donderdag 13 juni werd gehouden.

Daar sta je dan. Je hebt bijna met je Reinwardt- diploma in je hand. Wat ga je doen? Verder studeren of een baan zoeken? En als je een baan zoekt? Hoe dan en waar vind je die ideale droombaan dan. Op deze vragen proberen de derdejaars studenten een antwoord te krijgen op het Symposium: ‘Hoe nu verder?’ dat donderdag 13 juni werd gehouden.

Het thema van deze avond is: dromen, denken en doen. Onder andere Arnoud Odding (Directeur van het Rijksmuseum Twente) komt aan het woord. Hij voegde om de middag mee te beginnen een vierde woord toe. Namelijk het woord ‘durf’. Want dat is volgens Odding een belangrijke component om uiteindelijk bij die droombaan te komen namelijk durven en het tonen van lef. Odding gaf tijdens het symposium verschillende professionals het woord. Voor deze middag is er blikje ‘alumni’ open getrokken. De drie de oud-studenten hebben ieder voor zich een andere aanvliegroute genomen om bij hun huidige baan in de culturele sector te komen. Wat hebben zij gedaan om werk te vinden? Verder studeren, stage lopen, creatieve brieven schrijven waardoor je opvalt en ten slotte bij jezelf blijven.
Daarna voert Odding een gesprek met professionals uit het werkveld: Annette Schautt (directeur Shout! Partners in Cultuur) en Astrid Weij (Hoofd van EU Randstad). Vragen zoals zit de culturele sector te wachten op generalisten waar onder andere de Reinwardt sterk aan bijdraagt of vraagt deze sector juist naar specialisten? Komen aan bod
Uiteindelijk ging de groep uit elkaar en bezocht iedereen een workshop. De workshops waaruit je kon kiezen hadden betrekking op netwerken, digitaal herkenbaar maken en je breder dan een baan instellen. Het is jammer, dat je moet kiezen tussen één van de drie workshops. Tenslotte heb je ze wellicht alle drie nodig om de vurig gewenste droombaan te vinden.
‘Breder dan een baan’ onder leiding van Frank Altenburg maakte met post-its inzichtelijk hoe de wereld om ons heen eruit ziet en wat je eigen kwaliteiten zijn. Tot slot liet hij een in sneltreinvaart nieuwe initiatieven zien die uiteindelijk als inspiratie konden dienen voor het uiteindelijke zelf bedachte ‘ gat in de markt’. Door de workshop van Altenburg bekijk je de sector breder. Hij laat je nadenken om niet als vanzelfsprekend op een vacature in te gaan maar uit te gaan van je eigen kwaliteiten en kennis.
Tot slot kwam iedereen bij elkaar in de aula waar alle evaringen vanuit de workshops werden gedeeld. Odding stak iedereen een hart onder de riem door te vertellen over zijn ervaringen bij het zoeken naar een baan. Iedereen werd uitgenodigd om mee te eten van het Indische buffet want na een kleine ander half uur begon de veelbesproken Erfgoed Arena.

Tijdens de erfgoed arena was Arnoud Odding nog steeds aanwezig en werd hij bijgestaan door Esther Agricola (directeur Bureau Monumenten & Archeologie bij de Gemeente Amsterdam) en Barbara Krulik (Managing Director van Dansmakers Amsterdam en zelfstandig consultant bij Krulik Cultural Consulting Services). Als een soort collegetour werden er vragen gesteld zoals: Waar heb je het meest van geleerd? Hoe val je op tussen alle andere werkzoekenden? Waar let je op als je iemand aanneemt? En is het beter als je doorstudeert of is een HBO opleiding voldoende?
Na een uur vol vragen, was het tijd dat iedereen de vloer op kwam en mee ging discussiëren over de stellingen die ons werden voorgelegd. Zoals: Je netwerk is belangrijker dan wat je kan.
Uiteindelijk werd de avond afgesloten met een 20 seconden pitch voor de directeuren. Zes kandidaten konden in deze seconden laten weten waarom de directeur hen uit moest kiezen om een dag mee te lopen. Het was een bijzondere middag en avond met leuke nieuwe inzichten.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie