Erfgoed & Water

Op vrijdag 27 september 2013 bezocht ik de ICOMOS-conferentie ‘Protecting Deltas: Heritage helps’. Als student van de Reinwardt Academie kon ik gratis deelnemen. De conferentie was daarom een goede mogelijkheid om meer te weten te komen over monumenten en landschap als erfgoed. Dat vind ik een interessant onderwerp waar ik graag meer over zou willen leren. Daarnaast had ik nog niet eerder ervaring opgedaan met kennisuitwisseling binnen een internationaal gezelschap.

ICOMOS is een internationale NGO die zich inzet voor het beschermen van monumenten en landschappen. De conferentie had als doel de rol van erfgoed te onderzoeken ten aanzien van waterdreiging door klimaatverandering. Er waren verschillende professionals aanwezig op het gebied van ruimtelijke ordening, watermanagement en cultureel erfgoed. De conferentie vond grotendeels plaats in het centrum van Amsterdam. Dit was natuurlijk een uiterst geschikte locatie is door haar rijke geschiedenis op het gebied van watermanagement.

De dag waarbij ik aanwezig ben geweest was de afsluiting. Het programma begon met een lezing van Olivier Blond werkzaam bij de Good Planet Foundation. Hij vertelde over hoe zijn organisatie het werk van de fotograaf Yann Arthus-Bertrand gebruikt om mensen bewust te maken van de rol die ze hebben in klimaatverandering. Luchtfoto’s van steden en landbouw tonen aan dat de mens steeds meer invloed uitoefent op het landschap. Olivier gelooft dat de mens het in zich heeft om een duurzaam landschap voor de toekomst te kunnen creëren.

Na deze presentatie werden vier panelleden gevraagd om te reageren op ‘The Statement of Amsterdam’. Deze verklaring bevatte alle bevindingen van de conferentie en was door de organisatie in samenspraak met alle deelnemers gedurende de week opgesteld. In het panel zaten Leonard de Wit van het RCE, Francis Kettenis van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Rohit Jigyasu vanuit ICOMOS en Robert Quarles van Ufford van de Nationale UNESCO Commissie.

De belangrijkste reacties van het panel waren dat water en erfgoed een meer sector overstijgende benadering diende te krijgen en daarom meer onder de aandacht moest komen op andere (internationale) congressen. Er zou ook meer wetenschappelijk onderzoek gedaan moeten worden om de relatie tussen water en erfgoed beter in kaart te brengen. Leonard de Wit van het RCE voegde daaraan toe dat de conferentie een goede eerste stap was maar nog onvoldoende voor het maken van beleid.

De dag werd afgesloten met een toespraak van Boudewijn van Oranje, algemeen bestuurslid van het Stadsdeel Centrum. Hij vertelde welke afwegingen het stadsbestuur moet maken bij het behouden van monumentaal erfgoed als de Grachtengordel. Zij heeft daarbij niet alleen te maken met klimaatverandering maar ook met de groei van toerisme en het aantal studenten dat een woning zoekt. Cultuurhistorie behoort echter tot één van de kernwaarden van de stad die in de toekomst van doorslaggevend belang zullen zijn.

Na vandaag kan ik concluderen dat cultureel erfgoed een grotere rol heeft gekregen in het proces van ruimtelijk ordening. Erfgoedprofessionals moeten daardoor meer samenwerken met onder andere planologen, sociologen en economen. De taak van een erfgoedprofessional is naar mijn idee meer dan alleen aanwijzen wat van waarde is en te adviseren over het beheer en behoud. Zij kunnen ook meedenken over het beschermen van erfgoed bij initiatieven van andere betrokken partijen. Uiteindelijk wordt daarmee de kans groter dat erfgoed de ruimte krijgt die het verdiend!


Mediabestanden


2 reacties


 1. Timothy van der Velden
  16 november 2013 14:52:45
  Radbound Nijmegen
  Sander, heb jij in het verleden op de Radbound planologie gestudeerd en in Rijswijk gewoond? Tim

 2. Sander van Alphen
  17 november 2013 0:40:26
  Reactie
  Ha Tim, Nee, denk dat je een andere Sander bedoelt. Gr. Sander

Plaats een reactie