Kunst en geld, elite en barbarij

Kunst en geld, het is een raar stel.

De verhouding tussen kunst en geld staat al jaren onder spanning. De ambassadeurs van kunst, cultuur en dus ook musea blijven zeggen dat de waarde van kunst niet in geld valt uit te drukken en dat alleen al om die reden kunst, cultuur en musea van overheidswege gesubsidieerd moeten worden. In de 20e eeuw had kunst een intrinsiek-maatschappelijke waarde, daarom steunden wij het. Wie waagde dat te betwijfelen werd voor een barbaar uitgemaakt en dat was vele jaren afdoende. Maar de tijden zijn wezenlijk veranderd. Er heeft zich een paradigma-wisseling voorgedaan, zoals filosofen dat noemen. Kijk naar de kwalificatie ‘barbaar’. Dat is niet meer per definitie een diskwalificatie. Tegenover de barbarij staat immers de elite. Veelal een linkse elite en die elite heeft afgedaan in de ogen van velen.

Lees verder op odd.nl


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie