Week van het Lege Gebouw 2013

De Week van het Lege Gebouw 2013 was een project waar veertien verschillende opleidingen vastgoed, erfgoed, renovatie, ontwerp en bouw-techniek in zeven interdisciplinaire teams samenwerkten aan een herbestemmingsopgaven, in dit geval het oude Interpol gebouw aan de Raamweg in Den Haag.

Elk team had zijn eigen insteek. Het team waar ik deel van uitmaakte had de 'Anatomische les'. Het team startte met de ‘ontleding’ van het bestaande gebouw en zijn omgeving, geïnspireerd op de ‘anatomische les’. Er worden door de studenten van de verschillende studies zowel van de omgeving als van het gebouw illustratieve ‘soft maps’ getekend. De gelaagdheid van deze karakteristieken maken een aanleiding tot een nieuw gebruik van het gebouw en het uitgangspunt wordt de oorspronkelijk functie van het gebouw als oud internaat. Verschillende opvattingen van de teamleden zorgen voor een scheuring in dit team. Door dit positief om te draaien presenteert het team zich onder het (dubbele) hoofd Janus, de god van de transitie. Het team schetst twee scenario's voor het gebouw: de enclave en de crossroads. In het eerste scenario huisvest het gebouw uitgeprocedeerde asielzoekers gefinancierd middels uitgespaard geld van een dure plek in de gevangenis. In het tweede wordt het opnieuw een internaat, maar nu voor Nederlandse expatkinderen.

Lees meer over de Week van het Lege Gebouw 2013.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie