Moscow goes Holland...

Rusland komt naar ons toe – met uiterst leergierige en vriendschappelijke bedoelingen. Vijftien ambtenaren, HO-docenten en vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties op het gebied van de monumentenzorg en restauratie uit Moskou bezochten vorige week ons land. Het initiatief kwam van de gemeentelijke Moskouse diensten cultuur en internationaal. Gastheer aan onze zijde was DutchCulture.

Door de recente economische boom van de stad, een tiende van het oppervlak van ons land maar met naar schatting 18 miljoen inwoners, staat het erfgoed er onder zware druk. De delegatie, onder leiding van stadsarcheoloog Leonid Kondraschev, was op zoek naar best practices in de restauratie- en monumentenzorg. Zo is het in de Russische Federatie niet gebruikelijk dat studenten al direct praktijkervaring opdoen. Het gezelschap bezocht in vier dagen aan instellingen als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de TUDelft, het Amsterdamse Bureau Monumenten en Archeologie, en restauratieateliers en -opleidingen van het Rijksmuseum/UvA en in Maastricht. In Stadsherstel Amsterdam NV ontmoetten de Russen een commerciële speler – een niet heel bekende grootheid in de vrm staatssocialistische wereld. Op 5 september was er aan de Reinwardt Academie een slotconferentie over cultural resource management in beide landen. Deelnemers aan Nederlandse zijde waren medewerkers van onze ambassade in Moskou en Reinwardt docenten, studenten en alumni (elk jaar zijn er wel een of meer Masterstudenten uit Rusland). Bijzondere bijdragen waren er van architecten Pi de Brujin en Paul Meurs en van Amsterdamse museale samenwerkingsmakelaar Björn Stenvers. De Russen verbaasden zich over de verfijnde en omvangrijke regulering v van de Nederlandse monumentenzorg, met zijn honderdduizend beschermde objecten (“wij zijn nog niet zover”). De Bruin en Meurs wezen op het belang van een integrale benadering van de stad-als-landschap, waarbij de kwaliteit van het proces, met een veelheid van stakeholders, alle aandacht krijgt. Er is nog een hoop te doen, maar Nederlandse landschapsarchitecten worden nu al betrokken bij het herstel van de twintig Moskouse stadsparken.

http://www.heritage-of-big-cities.org/#!events/cvdp

… and Reinwardt goes Moscow http://www.reinwardtcommunity.nl/edit/15545/nl


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie