Heritage under attack - symposium by ICOM Nederland & Blue Shield

Locatie

Reinwardt Academie, Amsterdam
Hortusplantsoen 1 , 1018 TZ Amsterdam

Symposium ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Verdrag van Den Haag voor de bescherming van cultureel erfgoed bij gewapende conflicten.

Onderwerp: Uitnodiging ICOM ALV en Najaarsdag - Invitation to the symposium on endangered cultural heritage on November 14th
Titel Najaarsdag: Heritage under Attack (voertaal Engels)

Geachte heer/mevrouw ….,

Graag nodigen wij uit voor de ICOM Najaarsdag met de extra Algemene Ledenvergadering op vrijdag 14 november in de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. De vergadering vindt plaats van 10.30 tot 11.30. Na de lunch begint om 12.30 het symposium ‘Heritage under Attack’ (voertaal Engels), dat ICOM Nederland samen met Blue Shield Nederland organiseert ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Verdrag van Den Haag voor de bescherming van cultureel erfgoed bij gewapende conflicten.
Hieronder vindt u alle informatie over het symposium alsmede de link naar de aanmelding, eveneens voor de ledenvergadering. Als zich opgeeft voor de ALV, krijgt u vanaf 10 november toegang tot de agenda en de stukken via onze website.

Per 1 september jl. is Rik van Koetsveld afgetreden als penningmeester van het bestuur. Als zijn opvolger dragen wij voor: Luc Eekhout, directeur Eindhoven Museum. Daarnaast dragen wij als bestuurslid voor: Fréderique van Steekelenburg-van der Stelt, persvoorlichter en coördinator sponsoring en fondsenwerving bij het RKD. Een voordracht voor een tegenkandidaat door vijf of meer stemgerechtigde leden ontvangt het bestuur graag uiterlijk 10 november.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie